• Print  BANERIS kvitrinai 468x120 naujesnis

    LLS-Jakineviciene Palionis_480x120_ok

„Kalbantis“ vadovėlis leis specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams mokytis kartu su bendraamžiais

Pranešimas spaudai

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras parengė ir išleido multifunkcinę specialiąją mokymo priemonę  6 klasei  „Mokslininkų pėdomis“. Tai  pirmoji tokio pobūdžio mokymo priemonė, padėsianti mokytojams integruotai ugdyti mokinius, turinčius įvairius regos, mokymosi, kalbėjimo ir kalbos, intelekto, judesio ir padėties sutrikimus.

Šią priemonę sudaro 4 dalys: originalus spausdintas gamtos mokslų vadovėlis „Mokslininkų pėdomis“ 6 kl., specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikytas vadovėlio variantas ir abiejų šių vadovėlių skaitmeninės versijos, parengtos DAISY formatu, leidžiančiu visą puslapį su iliustracijomis pateikti kompiuterio ekrane. Šios skaitmeninės vadovėlio versijos visiškai atitinka spausdintus vadovėlius, todėl mokytojas gali vienu metu dirbti su skirtingų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ir jų neturinčiais mokiniais. Atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius, mokytojas pamokos metu gali pateikti mokiniui spausdintą arba skaitmeninį vadovėlį. Ši mokymo priemonė gali būti naudinga ne tik įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, bet ir tiems, kurie turi mokymosi spragų, menkiau suvokia ugdymo turinį ar sunkiau susikaupia  pamokose.

Skaitmeninėse vadovėlio versijose įgarsinamas visas jame esantis tekstas: turinys, puslapių numeracija, skyrių, poskyrių ir iliustracijų pavadinimai, pagrindinis vadovėlio tekstas, visa informacija, kuri yra pateikta iliustracijose. Skaitytojas gali lengvai sekti skaitomą tekstą bei girdėti jam perskaitomus sakinius. Programa leidžia lengvai surasti reikiamus skyrius ar puslapius, sustabdyti skaitomą tekstą ir vėl pradėti skaityti nuo tos vietos, kur buvo sustota, keisti skaitomo teksto formatą (jį padidinti, paryškinti, išskleisti, pabraukti ir kt.), pasirinkti ir keisti ne tik skaitomo teksto žymėjimo spalvą, bet ir teksto raidžių spalvą, gali pagreitinti ar sulėtinti kompiuterio skaitymo greitį.

Ši priemonė buvo rengiama konsultuojantis su Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros pirmininku Per Gunnvall iš Švedijos. Ji išleista įgyvendinant projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis.

Mokyklos, norinčios gauti specialiąją mokymo priemonę „Mokslininkų pėdomis“, iki birželio 11 d.turi užpildyti paraišką, kurią galima rasti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro internetiniame tiklalapyje  http://www.sppc.lt

Daugiau informacijos: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto  „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ vadovė Izabelė Grauslienė, tel. 8 679 93838.

Taip pat skaitykite

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti